Εφημερεύον Φαρμακείο | Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022


Ωράριο:

ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 21:00

Φαρμακείο:

Σ.Φ. Β. & Μ. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ο.Ε.

Διεύθυνση:

M. MEPKOYPH & ΣTEPΓIOΓIANNH MAΣTAMΠAΣ

Περιοχή:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο:

2810317584