Εφημερεύον Φαρμακείο | Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022


Ωράριο:

ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:00 ΚΑΙ 17:30 ΕΩΣ 24:00

Φαρμακείο:

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διεύθυνση:

KYΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 12 ΠΛATEIA KOPNAPOY

Περιοχή:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο:

2810281647