Εφημερεύον Φαρμακείο | Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023


Ωράριο:

ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 23:00

Φαρμακείο:

Σ.Φ. ΞΕΝΑΚΗ-ΣΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διεύθυνση:

IEPOΛOXITΩN 36 ΠANAΓITΣA MAΣTAMΠA

Περιοχή:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο:

2810212281