Εφημερεύον Φαρμακείο | Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023


Ωράριο:

ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:00 ΚΑΙ 17:30 ΕΩΣ 24:00

Φαρμακείο:

ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΔΙΟΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση:

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 24

Περιοχή:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο:

2810250668